Nazaj v mesto

Led v olju

Kaj potrebujemo za poskus?

Za poskus potrebujemo:

  • visok kozarec,
  • modro jedilno barvo,
  • olje in
  • vodo.

Priprava Cevkovega poskusa

Led na vodi plava. Kaj pa se z njim dogaja v olju?

Naredimo Cevkov poskus

V kozarec damo kapljico modrega barvila in dodamo olje do polovice kozarca. Dodamo kocko ledu in opazujemo.

Cevkov rezultat

Led potone na dno, modro barvilo pa obarva vodo, ki nastaja s taljenjem ledu. Ostanek kocke ledu plava na vodi in lebdi na površini med vodo in oljem.

Led se nahaja na dnu olja in na površini vode, ker ima gostoto, ki je večja od gostote olja in manjša od gostote tekoče vode.

C